خدمات

تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمان

تعمیرات و بازسازی منزل و تغیر دکوراسیون  و طرح منزل معمولا بعد از گذشت چند سال از هر ساختمان و در اثر فرسوده شدن تاسیسات و لوله کشی و کابینت ها و دیوارها و قدیمی شدن دکوراسیون و طرح منزل انجام می شود

ادامه مطلب
تاسیسات ساختمانی

تاسیسات ساختمانی

تاسیسات ساختمان به بیان ساده عبارت از: ایجاد شرایط مطلوب جهت سکونت است. برای اولین بار واژه تاسیسات در سازه ها زمانی بکار برده شد که بشر با مواردی از جمله: ایجاد تهویه هوا

ادامه مطلب
بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان

بازسازی و تعمیرات به موقع ساختمان جلوی خرابی بیشتر و هزینه ها و خطرات احتمالی را در ساختمان خود کاهش می دهید به عنوان مثال شاید برای شما هم پیش آمده باشد که نشت آب و یا ترک خوردگی جزِیی دیوار بعد

ادامه مطلب
تماس مرکزی( تمام مناطق)

Enter your keyword